kamagra 100mg soft tabs

SUS


“sus” farklı suçlardan hüküm giymiş üç mahkûmun durum öyküsüdür. Filmde hapishanenin ağabeyi, hapishaneye yeni girmiş sessiz sakin öğrenci ve yazılarından dolayı ceza almış siyasi bir mahkûm ve bu mahkûmun ailesinin hayat akışına bir bakış vardır. Koğuşun günlük akışında koğuş ağabeyi Nevzat, genç ve çömez mahkûmlara tecrübelerini anlatıp nasihat veriyor. Düşüncelerini özgürce anlattığı için mahkûm edilen Güray cezaevine girince suskunlaşmıştır haftada bir kendisini ziyarete gelen karısını ve kızını beklemekten başka yaptığı bir şey kalmamıştır. Annesiyle beraber her görüş günü babasını ziyarete giden Mehveş bir gün babasına yapmış olduğu resim içeri kabul edilmeyince kendisi de kapıda beklemeyi tercih eder. Ve bu resminin, içeriye kabul edilecek biçimi verene kadar da giremeyeceğini anlar.
JENERİK BİLGİLERİ

English Translation

"Shut up" is the three prisoners convicted of various crimes case story. Prison's brother in the film, received a prison sentence because of the quiet new to the students and the families of political prisoners and prisoners article has an overview of the flow of life. Ward's brother Nevzat daily flow in the ward, giving advice and telling their experiences to disciple young prisoners. Güray has entered suskunlaş been sentenced to prison for their thoughts freely week has not been told anything other than wait for his wife and daughter came to a visit in itself. Mother's day with every opinion goes to visit his father one day edilmeyince accept Mehves includes images made by the father himself would prefer to wait at the door. And this picture, so that they could not enter into the form will be accepted.


0 Comments

Be the first to post a comment.

Leave a comment